ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : เปิดให้บูชาแล้ว หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่น “๑๑๙ ปี ชาตกาล หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ”
เปิดให้บูชาแล้ว หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่น “๑๑๙ ปี ชาตกาล หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ”

พิธีมหาเทวาภิเษกและพุทธาภิเษก ณ มณฑลพิธีศาลหลักเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓) เวลา ๐๙.๑๙ น.

จัดสร้างโดย : ชมรมพุทธชนอุปถัมภ์
เพื่อนำรายไดจ้ากการสั่งจองบชูาสมทบกองทุนพระภิกษุสงฆ์อาพาธ
เพื่อจัดสรรมอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกส่วนหนื่ง
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิศรีอยุธยาในโครงการกองทุนอาหารกลางวนัใหก้บนักเรียนที่ขาดแคลน โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

*** พร้อมรับสิทธิ ออกบัตรรับรอง QR Code เพียงใบละ 50 บาทเท่านั้น ( จากราคาปกติ 500 บาท ) ***

( ท่านที่ประสงค์ให้จัดส่งพระเครื่องทางไปรษณีย์ กรุณาเพิ่มค่าจัดส่งครั้งละ 100 บาท ต่อทุกๆ 20 องค์ / * พระบูชา, บาตรน้ำมนต์ ค่าจัดส่งคิดตามน้ำหนัก )

โดยคุณ webmaster4 [อ. 23 พ.ค. 2566 - 16:01 น.]โดยคุณ webmaster4 [อ. 23 พ.ค. 2566 - 16:02 น.] #86712 (1/38)

1.3 รูปหล่อบูชา เนื้อทองระฆังรมผิวมันปู ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว/บูชา 9,000 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 23 พ.ค. 2566 - 16:03 น.] #86713 (2/38)

2.2 รูปหล่อบูชา เนื้อชนวนเก่าพ่นทราย รมซาตินขัดลายนูน ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว/บูชา 5,000 บาท

2.3 รูปหล่อบูชา เนื้อทองระฆังรมผิวมันปู ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว/บูชา 3,500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 23 พ.ค. 2566 - 16:04 น.] #86714 (3/38)

3.2 เหรียญหลวงปู่ทวดเปิดโลก หลังยันต์หลวงปู่ดู่ เนื้อเงินแท้ รมซาตินผิวโบราณ /บูชา 3,000 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 23 พ.ค. 2566 - 16:04 น.] #86715 (4/38)

3.3 เหรียญหลวงปู่ทวดเปิดโลก หลังยันต์หลวงปู่ดู่ เนื้อทองชนวนเก่า รมซาตินผิวโบราณ /บูชา 399 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 23 พ.ค. 2566 - 16:05 น.] #86716 (5/38)

3.4 เหรียญหลวงปู่ทวดเปิดโลก หลังยันต์หลวงปู่ดู่ เนื้ออัลปาก้า /บูชา 399 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 23 พ.ค. 2566 - 16:05 น.] #86717 (6/38)

3.5 เหรียญหลวงปู่ทวดเปิดโลก หลังยันต์หลวงปู่ดู่ เนื้อสัมริดปั๊มเงา/บูชา 299 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 23 พ.ค. 2566 - 16:06 น.] #86718 (7/38)

3.6 เหรียญหลวงปู่ทวดเปิดโลก หลังยันต์หลวงปู่ดู่ เนื้อทองระฆังปั๊มเงา/บูชา 199 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 23 พ.ค. 2566 - 16:06 น.] #86719 (8/38)

4.2 เหรียญยันต์ดวงหลวงปู่ดู่ เนื้อเงินแท้ รมซาตินผิวโบราณ /บูชา 3,000 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 23 พ.ค. 2566 - 16:07 น.] #86720 (9/38)

4.3 เหรียญยันต์ดวงหลวงปู่ดู่ เนื้อทองชนวนเก่า รมซาตินผิวโบราณ /บูชา 399 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 23 พ.ค. 2566 - 16:07 น.] #86721 (10/38)

4.4 เหรียญยันต์ดวงหลวงปู่ดู่ เนื้ออัลปาก้า /บูชา 399 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 23 พ.ค. 2566 - 16:08 น.] #86722 (11/38)

4.5 เหรียญยันต์ดวงหลวงปู่ดู่ เนื้อสัมริดปั๊มเงา/บูชา 299 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 23 พ.ค. 2566 - 16:08 น.] #86723 (12/38)

4.6 เหรียญยันต์ดวงหลวงปู่ดู่ เนื้อทองระฆังปั๊มเงา/บูชา 199 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 23 พ.ค. 2566 - 16:08 น.] #86724 (13/38)

5.2 เหรียญพิมพ์สี่เหลี่ยมเหนือพรหม หลังยันต์หลวงปู่ดู่ เนื้อเงินแท้ รมซาตินผิวโบราณ /บูชา 3,000 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 23 พ.ค. 2566 - 16:09 น.] #86725 (14/38)

5.3 เหรียญพิมพ์สี่เหลี่ยมเหนือพรหม หลังยันต์หลวงปู่ดู่ เนื้อทองชนวนเก่า รมซาตินผิวโบราณ /บูชา 399 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 23 พ.ค. 2566 - 16:09 น.] #86726 (15/38)

5.4 เหรียญพิมพ์สี่เหลี่ยมเหนือพรหม หลังยันต์หลวงปู่ดู่ เนื้ออัลปาก้า /บูชา 399 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 23 พ.ค. 2566 - 16:10 น.] #86727 (16/38)

5.5 เหรียญพิมพ์สี่เหลี่ยมเหนือพรหม หลังยันต์หลวงปู่ดู่ เนื้อสัมริดปั๊มเงา/บูชา 299 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 23 พ.ค. 2566 - 16:10 น.] #86728 (17/38)

5.6 เหรียญพิมพ์สี่เหลี่ยมเหนือพรหม หลังยันต์หลวงปู่ดู่ เนื้อทองระฆังปั๊มเงา/บูชา 199 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 23 พ.ค. 2566 - 16:11 น.] #86729 (18/38)

6.2 เหรียญพิมพ์สี่เหลี่ยมข้างบัว หลังยันต์หลวงปู่ดู่ เนื้อเงินแท้ รมซาตินผิวโบราณ /บูชา 3,000 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 23 พ.ค. 2566 - 16:11 น.] #86730 (19/38)

6.3 เหรียญพิมพ์สี่เหลี่ยมข้างบัว หลังยันต์หลวงปู่ดู่ เนื้อทองชนวนเก่า รมซาตินผิวโบราณ /บูชา 399 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 23 พ.ค. 2566 - 16:11 น.] #86731 (20/38)

6.4 เหรียญพิมพ์สี่เหลี่ยมข้างบัว หลังยันต์หลวงปู่ดู่ เนื้ออัลปาก้า /บูชา 399 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 23 พ.ค. 2566 - 16:12 น.] #86732 (21/38)

6.5 เหรียญพิมพ์สี่เหลี่ยมข้างบัว หลังยันต์หลวงปู่ดู่ เนื้อสัมริดปั๊มเงา/บูชา 299 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 23 พ.ค. 2566 - 16:12 น.] #86733 (22/38)

6.6 เหรียญพิมพ์สี่เหลี่ยมข้างบัว หลังยันต์หลวงปู่ดู่ เนื้อทองระฆังปั๊มเงา/บูชา 199 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 23 พ.ค. 2566 - 16:13 น.] #86734 (23/38)8.2 ครอบพระพุทธมนต์เหนือพรหม(บาตรน้ำมนต์) เนื้อทองชนวนผสมมวลสารเก่า รมผิวโบราณ /บูชา 18,000 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 23 พ.ค. 2566 - 16:14 น.] #86735 (24/38)9.ลูกอมสารพัดนึก มวลสารเก่าพุทธคุณ หลวงปู่ดู่ /บูชา 100 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 23 พ.ค. 2566 - 16:14 น.] #86736 (25/38)

.


โดยคุณ webmaster4 [อ. 23 พ.ค. 2566 - 16:14 น.] #86737 (26/38)

.


โดยคุณ webmaster4 [อ. 23 พ.ค. 2566 - 16:15 น.] #86738 (27/38)

.


โดยคุณ webmaster4 [อ. 23 พ.ค. 2566 - 16:15 น.] #86739 (28/38)

.


โดยคุณ webmaster4 [อ. 23 พ.ค. 2566 - 16:17 น.] #86740 (29/38)**** ท่านสามารถสั่งจองบูชาได้ที่ ****

1. ทางไลน์แอด @g-pra.order หรือ
2. สถาบันการันตีพระ ชั้น1, ชั้น 5 หรือ
3. ทางโทรศัพท์ 02-970-7949


***** การชำระเงิน *****

1. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ "บริษัท การันตีพระ จำกัด" ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามอินทรา บัญชีเลขที่ 088-2-00684-2 หรือ
2. เคาน์เตอร์สถาบันการันตีพระ ชั้น1, ชั้น 5

**** แจ้งการชำระเงิน ****

1. ทางไลน์แอด @g-pra.payment หรือ
2. อีเมลแจ้งการโอนเงินพร้อมแนบไฟล์รูปสลิปการโอนเงิน และรายละเอียดรายการพระที่จอง มาที่ payment@g-pra.com

*** พร้อมรับสิทธิ ออกบัตรรับรอง QR Code เพียงใบละ 50 บาทเท่านั้น ( จากราคาปกติ 500 บาท ) ***

( ท่านที่ประสงค์ให้จัดส่งพระเครื่องทางไปรษณีย์ กรุณาเพิ่มค่าจัดส่งครั้งละ 100 บาท ต่อทุกๆ 20 องค์ / * พระบูชา, บาตรน้ำมนต์ ค่าจัดส่งคิดตามน้ำหนัก )


โดยคุณ joeenok (5736) [ศ. 26 พ.ค. 2566 - 23:18 น.] #86783 (30/38)

รับทราบครับ


โดยคุณ JUED99 (141) [ส. 27 พ.ค. 2566 - 02:52 น.] #86784 (31/38)

รับทราบครับ ขอบคุณครับ


โดยคุณ พิจิกา56 (592) [ส. 27 พ.ค. 2566 - 05:17 น.] #86785 (32/38)

รับทราบครับ ขอบคุณครับ


โดยคุณ โคนันคุง (2237) [ส. 27 พ.ค. 2566 - 06:32 น.] #86788 (33/38)

รับทราบครับ


โดยคุณ ชนกสุภา (3914) [ส. 27 พ.ค. 2566 - 07:37 น.] #86792 (34/38)

รับทราบครับ ขอบคุณครับ


โดยคุณ teerasak01 (2051)  [ส. 27 พ.ค. 2566 - 09:20 น.] #86794 (35/38)

ขอบคุณมากครับ


โดยคุณ teeratna (2534)(1) [ส. 27 พ.ค. 2566 - 09:46 น.] #86795 (36/38)

รับทราบครับ


โดยคุณ elephant97 (4768)  [ส. 27 พ.ค. 2566 - 17:37 น.] #86798 (37/38)

🙏ขอบคุณครับ


โดยคุณ kamon58 (838) [ส. 27 พ.ค. 2566 - 18:02 น.] #86799 (38/38)

รับทราบครับ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM